Overslaan en naar de inhoud gaan
  • B³ (Beerse-Bedrijven-Biodivers)

B³ (Beerse-Bedrijven-Biodivers)

Het bedrijventerrein Kanaalzone-West bevat onder meer twee non-ferrobedrijven en een steenbakkerij en bevindt zich in de nabijheid van verschillende Natura 2000-gebieden.

Binnen 2B Connect wordt de doorwaadbaarheid van het bedrijventerrein verhoogd door middel van stapstenen en corridors.

(foto Vilda)

Ligging 

Beerse (Antwerpen)

Aangemelde oppervlakte

17 hectare

Maatregelen

  • Faunamaatregelen omleidingsweg met nieuwe oeververbinding Kanaal West
  • Bouwen van een vleermuizenverblijf en inrichting natuurbuffers
  • Aanleg poelen voor Heikikker en Kamsalamander en andere (gebiedsgerichte) maatregelen t.g.v. Europees te beschermen habitats en soorten
  • Aanleg en inrichting eco-buffers

Status

In opstart

Partners

Agentschap voor Natuur en Bos, Campine, gemeente Beerse, Metallo-Chimique, Blenders, Wienerberger

Budget

599.982 euro

Contactpersoon

Daniel Josten | daniel.josten@vlaanderen.be