Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Stel je even een bedrijventerrein voor, met grote en middelgrote ondernemingen, wegen, parkeerplaatsen,… Denk er nu ook bermen bij vol bloeiende bloemen, hagen van waaruit je vogels kan horen tsjilpen, bomen die de verbinding maken met een nabijgelegen bos, waterbuffers die een plekje bieden aan salamanders en libellen, klanten, werknemers en recreanten die genieten van het groen in deze omgeving. Dit beeld wil 2B Connect realiseren.

Zesentwintig partners zetten zich tot januari 2020 samen in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensregio België – Nederland onder de noemer ‘2B Connect’.

Bekijk de projectfilm

 

2B Connect

We werken daarvoor op een aantal sporen

  • vergroenen van bedrijventerreinen: het hart van ons project! In de grensregio Vlaanderen-Nederland werden tien gebieden geselecteerd waar we samen met bedrijven werken aan biodiversiteit. Van bestaande bedrijventerreinen die een biodiverse make-over krijgen tot nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen waar van bij de aanleg rekening wordt gehouden met de natuurwaarden in de buurt. Van volledige bedrijventerreinen tot individuele bedrijfskavels.
  • communicatie: via een wervende website, netwerkmomenten met de bedrijfswereld en de groene sector, groensafari’s, een filmpje en veel meer, brengen we dit thema onder de aandacht en inspireren we bedrijven om te werken aan biodiversiteit.
  • ontwikkelen en verfijnen van instrumenten: we ontwikkelen een rekenapplicatie en onderzoeken de kosten en baten van investeren in een groen bedrijfsterrein. We streven naar het internaliseren van het thema biodiversiteit in het bedrijfsbeleid. We gaan na welke instrumenten nodig zijn om bedrijven te helpen bij het werken aan een biodivers bedrijfsterrein.
  • de taskforce biodiversiteit: we leiden adviseurs op die ook na 2B Connect bedrijven zullen motiveren, inspireren en begeleiden bij het verhogen van de biodiversiteit, zowel op het bedrijfsterrein als in de milieumanagementsystemen. Overweeg je om je bedrijfsterrein meer biodivers in te richten? Raapleeg de lijst met contactgegevens van alle adviseurs.

26 partners werken samen aan 2B Connect

2B Connect wordt uitgevoerd door zesentwintig partners uit Vlaanderen en acht uit Nederland.

De partners uit Vlaanderen zijn: de Vlaamse Overheid (dept Omgeving, ANB), EV INBO, provincie Antwerpen, Blenders, Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Noord-Hageland, stad Aarschot, Brabantia S&L Belgium NV, Campine NV, Metallo Belgium NV, Natuurinvest, Wienerberger NV, Profel NV, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, Nolimpark, VBM NV, SCR Sibelco en stad Lommel. De partners uit Nederland zijn: provincie Noord-Brabant, gemeente Cranendonck, gemeente Helmond, gemeente Maastricht, Huis van de Brabantse Kempen, Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Roompot Recreatie BV.

Het project ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om de komende drie jaar minstens 70 Vlaamse en Nederlandse bedrijfsterreinen biodivers in te richten. Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.