Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Bosland

Bosland

Bosland bevat 1.800 hectare aan industrieterreinen. Deze terreinen liggen enerzijds op de rand van de woonomgeving en sluiten anderzijds ook aan op de uitgestrekte natuurgebieden in de omliggende open ruimte.
Vanuit maatschappelijk ondernemerschap willen de bedrijven binnen de drie Boslandgemeenten het groenkarakter en de natuurwaarde van hun terreinen versterken en meewerken aan de ontwikkeling van een ecologische ‘snelweg’ voor zeldzame planten- en diersoorten. Hierbij wordt er onder meer ook een sterke basis ontwikkeld voor de ontwikkeling van een gezamenlijke en duurzame parkmanagementstructuur.

(foto (c)WimDenijs Fotoclub ISO400)

Ligging 

Lommel, Hechtel-Eksel en Overpelt (Belgisch Limburg).

Aangemelde oppervlakte

50 hectare.

Maatregelen

  • Ontwikkeling structuurrijke heide en heischraal grasland
  • Ontwikkeling landduinen en duinpannen
  • Inrichting eikenwal
  • Aanbrengen streekeigen beplanting (struweel e.a.)
  • Aanbrengen nectarplanten voor vlinders en bijen
  • Aanbrengen microreliëf
  • Inrichting waterbuffer met watervegetatie en wadi’s
  • Natuurlijke inrichting bufferzones (afhankelijk van de bodem richting bloemrijke graslanden of structuurrijke heide en heischraal grasland)
  • Omvormen bermen naar bloemrijke graslanden

Timing 

Januari 2016 – december 2018

Status 

In uitvoering

Partners

Nolimpark, SCR Sibelco NV, VBM NV, Profel, Brabantia en de stad Lommel 

Budget

700.000 euro

Contactpersoon

Jolien Janssen | jolien.janssen@lommel.be

Website 

www.boslab.be