Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Zeeland

Zeeland

In de toeristische Provincie Zeeland worden, met een focus op de gemeente Terneuzen, maatregelen uitgevoerd op of nabij bedrijventerreinen. Daarnaast worden ook de mogelijkheden bij recreatiebedrijven verkend, via het ontwikkelen en aanbieden van een cursus biodiversiteit en recreatie.

De maatregelen in Zeeland hebben als doel de biodiversiteit te vergroten en zijn bij voorkeur gericht op het versterken van soorten die kenmerkend zijn voor het Zeeuwse landschap. Zo zal bijvoorbeeld het beheer worden aangepast van vegetaties, bermen, overhoeken, taluds of bosschages. Verder zullen er mengsels worden ingezaaid op en langs akkers en zal er gezorgd worden voor het aanleggen of herstellen van waterpartijen of peilbeheer.

Ligging 

Provincie Zeeland

Aangemelde oppervlakte

10 hectare

Maatregelen

  • Opstellen van biodiversiteitsplannen voor bedrijven, al dan niet samen met de omgeving
  • Geven van advies over ecologisch groenbeheer
  • Aanplantingen
  • Aanbrengen van reliëf
  • Faunavoorzieningen
  • Aanpassen beheer van vegetaties/bermen/overhoeken/taluds/bosschages
  • Inzaaien (bloemen)mengsels langs en op akkers
  • Aanleggen/herstellen waterpartijen of peilbeheer
  • Onderzoeken wat het effect van de maatregelen is

Timing 

Januari 2016 – januari 2019.

Status

Voorbereiding van de uitvoering van de eerste biodiversiteitsmaatregelen bij DOW Chemical, de ‘Groene  Koegors’ en recreatiepark de Roompot. Ontwikkeling van een biodiversiteitscursus i.s.m. de Recron.

Partners

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en recreatiebedrijf de Roompot. In samenwerking met de gemeente Terneuzen, bedrijven en de Recron.

Budget

569.068 euro

Contactpersoon

Jacomine Burgers | jburgers@zmf.nl

Website

www.zmf.nl/projecten/2b-connect