Overslaan en naar de inhoud gaan
Bedrijven en overheid werken samen in B³ (Beerse-Bedrijven-Biodivers)

Bedrijven en overheid werken samen in B³ (Beerse-Bedrijven-Biodivers)

De bedrijven Campine nv, Metallo-Chimique nv en Wienerberger nv zijn grote bovenlokale bedrijven in de kanaalzone Beerse-West. Met 2B Connect investeren deze drie kanaalbedrijven, de Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK), het gemeentebestuur van Beerse en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) samen in een groene verbinding tussen de Natura 2000-deelgebieden in de Kanaalzone-West in Beerse.

Dit geeft een win-winsituatie waarbij de inspanningen rond verbinden, vergroening en biodiversiteit maximaal tot hun recht komen en de continuïteit en expansie van de bedrijven wordt veiliggesteld.

De kanaalzone en voorziene weg doorsnijden deelgebieden van het Europees natuurnetwerk ‘Natura 2000’. De bedrijventerreinen én de omleidingsweg kunnen, mits een goed ingerichte groene infrastructuur, een belangrijke verbinding vormen tussen de Natura 2000-deelgebieden. Om als Europees natuurnetwerk te kunnen functioneren, zijn natuurverbindingen cruciaal.