Overslaan en naar de inhoud gaan
Dow en Zeeland Seaports geven visdief een broedvogeleiland

Dow en Zeeland Seaports geven visdief een broedvogeleiland

In de spuikom van Dow Benelux is een broedvogeleiland aangelegd. Daarmee bieden Dow en Zeeland Seaports een veilige broedplaats en rustplek voor kustvogels.

In Zeeland wordt het project uitgevoerd door Landschapsbeheer Zeeland en de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) in samenwerking met financiële steun van de gemeente Terneuzen. Bij de onthulling waren onder andere aanwezig gedeputeerde Carla Schönknecht, Geerten van Dijk van Dow, Dick Engelhardt van Zeeland Seaports, wethouder van gemeente Terneuzen Frank van Hulle en Griet Verbeke, voorzitter van de stuurgroep 2B Connect.

De visdief
Naast bluswater biedt de spuikom van Dow nu ook plek aan een drijvend broedvogeleiland van 200 m2.  Het eiland is bedoeld voor diverse kustvogels, maar SLZ en ZMf hopen dat vooral de visdief er gebruik van gaat maken. De visdief is een van de Zeeuwse soorten die het moeilijk hebben. Op het verankerde eiland krijgt de visdief nu een veilige plek om uit te rusten en te broeden. Rondom het eiland zijn planken bevestigd met een omheining van gaas om te voorkomen dat visdiefjongen in het water vallen. Doorlatend worteldoek met daarop een laag grind en kokkel-schelpen zorgt voor een gunstige broedbiotoop. Voedsel vindt de visdief in de nabijgelegen Westerschelde. De visdief overwintert op dit moment nog in de warmere gebieden in Afrika maar keert in het voorjaar terug om te broeden.

Met steun van
Met het broedvogeleiland willen Zeeland Seaports en Dow, naast de zorg voor werkgelegenheid hun betrokkenheid en zorg voor de natuur uitdrukken. Mede als compensatie voor de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Valuepark Terneuzen, zijn zij op zoek om op hun eigen bedrijventerreinen de natuur extra de ruimte te geven. Samen met SLZ en ZMf zien zijn nog diverse andere kansen voor natuur liggen. De gemeente Terneuzen steunt financieel dit initiatief en het  project 2B Connect. Met geld uit het potje van Het Landschap Uitvoerings Plan (LUP) hoopt zij de komende jaren meer bedrijventerreinen in Terneuzen te vergroenen en beter in te passen in het landschap.

2B Connect
De aanleg van dit broedvogeleiland is een van de maatregelen uit het Europese project 2B Connect dat zich richt op meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. In de grensstreek België-Nederland zetten 26 partners zich binnen 2B Connect in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio richten hun terreinen groener in zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. Ook reikt het project instrumenten aan bedrijven om te werken aan biodiversiteit. Groeninrichting van bedrijventerreinen biedt kansen voor dieren en planten en draagt bij aan de (grensoverschrijdende) verbinding van natuurgebieden en zorgt voor een aangename omgeving om te werken of te fietsen. 2B Connect ontvangt hiervoor meer dan 3 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.