Overslaan en naar de inhoud gaan
Ge(s)laagd groen op hotspot Automotive Campus

Ge(s)laagd groen op hotspot Automotive Campus

Op de Automotive Campus in Helmond ontmoeten green en mobility elkaar. Dit campusterrein in ontwikkeling vormt als onderdeel van Brainport Zuid-Nederland een economische hotspot. Voor ontmoeting, kennisdeling, engineering, testing, business development, onderwijs en training. Een inspirerend en uitdagend werk-, leer- en innovatielandschap dat niet alleen inspeelt op de behoeften en wensen van bedrijven en onderwijsinstellingen, maar evenzeer op de wensen van bewoners, bezoekers en passanten. Het groen in de directe omgeving van deze campus benutten en versterken, is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Aantrekkelijk en duurzaam groen als ruggensteun voor economische ontwikkeling, zeg maar. 2B Connect geeft daartoe een duwtje in de rug.

Met een deskundig projectteam bestaande uit een landschapsontwerper, een ecoloog, een beleidsmedewerker beheer, een beleidsmedewerker water, een stedenbouwkundige en een technisch adviseur, werkte de gemeente Helmond een biodivers ontwerp uit voor 12.000 m² groene zone. Op naar de uitvoering nu. Binnen een jaartje kunnen bedrijven en bezoekers de natuur op de campus ook echt beleven!

Natuur als innovatieve oplossing
Het ontwerp is volledig afgestemd op wisselende waterstanden en een duurzame versterking van flora en fauna. Natuurvriendelijke oevers, afwisselend aan de noord- en zuidzijde, en kering met balkon boden hierbij een natuurlijke oplossing. De uitvoering van de bastions houdt bovendien rekening met nestelkansen voor de oeverzwaluw. Bruggen met vegetatiematten vervangen duikers. Zo wisselen natte, minder natte en droge gronden mekaar af. Dit staat in het ontwerp aangeduid met verschillende kleuren (zie foto).

Verder stemde het projectteam de beplanting af op het onderscheid in watergang, natte oever, vochtige oever en droge grond. Varens en kleine bomen zullen verschijnen op de waterrand, terwijl er op de drogere gronden gras en een kruidenmengsel komen, met groepjes bomen waar ook spontaan opschot ruimte krijgt. En zo worden er nog meer maatregelen toegepast in het gebied.

Meerwaarde

Een 2B Connect-terreinbezoek en het ontwerpproces leidden zelfs tot kansen voor extra doelsoorten. Medio mei 2017 kregen de campusbewoners het ontwerp van de buitenruimte op de campus te zien. Zij zagen alvast de meerwaarde in, maar zullen pas echt overtuigd zijn als de beoogde natuur zicht-, voel- en ruikbaar wordt. Nog een jaartje geduld, dus. 

Foto: © Gemeente Helmond