Overslaan en naar de inhoud gaan
Midterm event 2B Connect - save the date

Midterm event 2B Connect - save the date

Ooit gedacht aan een aangelegde poel met kikkers, salamanders of libellen op een bedrijventerrein? Bomenrijen, een bijenhotel of bloemenweides vol vlinders? Heel wat bedrijven wel.

Hoe gaan deze toonaangevende bedrijven te werk met biodiversiteitsmaatregelen en waarom? Welke kansen liggen er voor parkmanagement om te werken aan een natuurlijke uitstraling van het bedrijventerrein? Waar biedt natuur innovatieve oplossingen? Binnenkort is het 2B Connect halfweg. De terreinwerken starten volop. Op 26 juni 2017 vertellen 2B Connect, bedrijven, parkmanagers en beleidsmakers u graag waar de raakvlakken liggen voor bedrijven en biodiversiteit.

 

Programma midterm event
26 juni 2017 @ Provinciehuis Vlaams-Brabant, Leuven

Dagvoorzitter: Dries Gorissen (Agentschap voor Natuur en Bos (ANB))
 

9u30: onthaal

10u00: welkomstwoord door Dries Gorissen (ANB)

10u05: inleiding door Griet Verbeke (departement Omgeving)

10u15: 2B Connect, meer biodiversiteit op bedrijventerreinen door Elke Van den Broeke (departement Omgeving) en Sandra Vandewiele (provincie Antwerpen)

10u30: werken rond bedrijven en biodiversiteit door Luc Bas (IUCN)

11u00: 2B Connect-bedrijven zetten de toon

 • 11u00: Sibelco – Inez Goris
 • 11u30: YARA - Gijsbrecht Gunter

12u00: toelichting bij het programmavervolg door Dries Gorissen (ANB)

12u10: broodjeslunch

 

’s Namiddags krijgt u de keuze uit twee parallelsessies of één doorlopende excursie.

13u30: excursie langs het park Belle-Vue en de oude Philipssite (13u30 – 15u40)
Steven Vanonckelen (departement Omgeving), Tinne Cockx (Regionaal Landschap Noord-Hageland) en Geert Vanhorebeek (stad Leuven)
De Leuvense stationsbuurt veranderde de voorbije 15 jaar enorm. Het kiemende park Belle-Vue vormt het sluitstuk van de nieuwe buurt: een lang smal park dat voetgangers en fietsers een aangename, groene en veilige omgeving biedt. De doorgaande weg verschuift naar het spoorwegtalud die een halve verdieping lager ligt. Hierdoor ontstaat voor de aanwezige kantoorruimtes een aangename, groene werkomgeving.
We houden verder halt aan de oude Philipssite, net buiten de Leuvense ring. Deze site verbindt het stadscentrum en de historische Parkabdij in Heverlee, met  ruimte voor kantoren, recreatie en groen.
Tijdens de wandeling staan we ook stil bij het natuurvriendelijk beheer van de begraafplaats van Leuven

13u30: eerste parallelsessie

 • Tijdelijke Natuur
  Hendrik Schoukens (UGent) & Toon Zwetsloot (RVO)
  In Nederland kan natuur zich tijdelijk  ontwikkelen op braakliggende terreinen, in afwachting van verdere bedrijfsuitbreiding. Wat zijn de voor- en nadelen van tijdelijke natuur voor bedrijven en natuur? En welke juridische obstakels kunnen zich nog aandienen?
 • Inspirerende bedrijven aan het woord
  Cees Van Houwelingen (Dow) & Els Leysen (Toyota)
  Klinkende namen Dow en Toyota helpen de natuur vooruit. Hoe? Dat ontdek je tijdens deze workshop.
 • Van (bedrijfs)tuin tot landschap
  Alexandra Mannaert (Inverde)
  Meer en meer groenontwerpers en tuinaannemers zijn zich bewust van de ecologische potenties van de buitenruimte. Maar hoe benadert u de aanleg en het beheer van de groene ruimte op een ecologische manier?

14u40: tweede parallelsessie

 • Parkmanagement, kwaliteit voorop
  Valérie Persoons (stad Lommel) & Igna Linten (QUARES)
  Parkmanagement biedt kansen om samen te werken aan de biodiverse uitstraling van het bedrijventerrein. Leer hier hoe je via parkmanagement samen een terrein vol leven kan creëren.
 • Innovatieve manieren om de biodiversiteit te verhogen
  Jan Willem Burgmans (Heijmans) & Alain De Vocht (UHasselt)
  Natuur als innovatie. Groene oplossingen voor frequente problemen. Oplossingen voor bedrijf én natuur.
 • Bedrijven laten biodiversiteit voor zich spreken
  Tarsy Lössbroek (RVO), Albert Vliegenthart (Vlinderstichting) & Walter Beukeleirs (De Bie Printing)
  Wie had ooit gedacht dat bijen(hotels) als communicatiemiddel kunnen dienen? Of hoe klanten zich welkom voelen door aandacht te schenken aan de oeverzwaluw? Werken aan biodiversiteit, kan je als bedrijf helpen om de juiste snaar te raken bij klanten, medewerkers en partners.

15u50: conclusies door Dries Gorissen (ANB)

16u00: afsluitend woordje door Tie Roefs (gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant)

16u10: nadien krijgt u de gelegenheid om na te praten tijdens een drankje.