Overslaan en naar de inhoud gaan
Scholeksters broeden op daken

Scholeksters broeden op daken

In de provincie Zeeland werden broedgevallen gemeld van scholeksters op daken van bedrijven.

De scholekster verkast steeds meer vanuit het landbouwgebied naar industriegebieden. Deels komt dit omdat industriegebieden vaak op de vroegere broedplaatsen van de scholeksters gevestigd zijn. De scholeksters blijken echter behoorlijk vindingrijk. Indien het dak van een bedrijf geschikt is, gaan ze hier op broeden. Ze zoeken voedsel op braakliggende terreinen in de buurt of in wegbermen en slootkanten. Grinddaken met een opstaande dakrand blijken succesvol te zijn. Indien dit niet aanwezig is helpt de Stichting Landschapsbeheer Zeeland de vogels door wat grind aan te brengen. Een vlak van vier bij vier meter blijkt vaak al voldoende.

De scholekster is de enige steltloper die zijn jongen voedt. De oude vogels vliegen af en aan met kleine wormpjes en insecten. Als de jongen groot genoeg zijn, komt het gevaarlijkste moment: de sprong van het dak. Vaak gaat het goed, soms gaat het fout. Toch blijken de scholeksters op daken een hoger broedresultaat te hebben dan de scholeksters die in het landbouwgebied broeden.

Veel bedrijven zijn blij met een broedende scholekster. Ze zorgen niet voor overlast en het personeel is begaan met deze vogels. Geringde vogels worden nog regelmatig teruggezien en dat zorgt voor een binding tussen vogel en bedrijf. Stichting Landschapsbeheer Zeeland gaat samen met de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) in het kader van het interregproject 2B Connect meer maatregelen treffen om het biotoop van de scholeksters te verbeteren.
(foto Alex Wieland - Stichting Landschapsbeheer Zeeland)