Overslaan en naar de inhoud gaan
Voedsel voor de hersenen op Feed Food Health Campus

Voedsel voor de hersenen op Feed Food Health Campus

Op dinsdag 20 september 2016 ontving de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant de andere 2B Connect-partners op de Feed Food Health Campus in Tienen (Vlaams-Brabant) voor een interactief partneroverleg. En die biodiverse omgeving werkte duidelijk inspirerend. Zo wisselden de partners, na een update over de voortgang van het project, heel wat ideeën uit omtrent het communicatieluik, een adviseursopleiding en de inrichtings-, beheer- en monitoringaanpak van de verschillende 2B Connect-casussen. Als afsluiter voorzag de POM Vlaams-Brabant een boeiende rondleiding langs de ingerichte talud, wadi en soortenrijke ruigtes van de Feed Food Health-site. De theorie meteen afgetoetst aan de praktijk, zeg maar.

Meer info over deze 2B Connect-case:  http://www.2b-connect.be/casussen/feed-food-health-campus.